پاپ برایی‌ها دعا کرد

[ad_1]

پاپ فرانسه امروز (چهارشنبه) از مردم سراسر جهان خواست تا یادی کنند که در پناهگاههای زیرزمینی به جهت محافظت در برابر بمبارانها پناه گرفته اند، باشند و از لهستان از بابت پذیرش بخش عمده پناهجویان جنگ این تشکر کرد.

به گزارش کات نیوز به نقل از خبرگزاری رویترز، پاپ فرانسه، رهبر مسیحیان جهان، در مناسبت موسوم به روز “چهارشنبه خاکستر” که او به عنوان روزی به جهت دعا و روز برای صلح در مردم اعلام کرد، به ایراد سخنرانی پرداخت.

پاپ در این سخنانی پس از خطاب قرار دادن لهستانی ها، صحبت هایی خارج از متن اصلی سخنرانی اش مطرح کرده و گفت، کشش مارک ویکتور گونگالو، مترجم لهستانی همراه با روی صحنه سخنرانی، ملی است.

این رهبر مسیحیان کاتولیک جهان مشخص کرد: “والدین او اکنون در پناهگاه های زیرزمینی در نزدیکی شهر کی یف هستند تا از خود در برابر بمب ها محافظت کنند ما با همراهی با او، همه را که از بمب گذاری ها در رنج هستند، از جمله هایی می کنند. پدر و مادر سالخورده او و بسیاری از سالمندان دیگری که در پناهگاه های زیرزمینی در حال دفاع از خود هستند، همراهی می کنند.

بر اساس گزارش ها، ساکنان شهر یف شب را در ایستگاه های مترو و مکان های زیرزمینی پناه گرفته اند، صف هایی برای سوختن به وجود آمده و برخی از محصولات در مغازه ها رو به اتمام است.

همچنین بر اساس این گزارش، بیش از نیم میلیون نفری از زمان آغاز حمله به کشورشان، که روسیه آن را یک عملیات ویژه خوانده، فرار کرده و بیشتر آنها را به لهستان و رومانی رفته اند. پیشنهاد کرده است.

پاپ از طریق مترجم خطاب به لهستانیها گفت: “شما اولین کسانی بودند که از حمایت کردید، مرزها، قلبها و درهای خانه هایتان را به روی مردمی که از جنگ فرار میکردند، باز کردید شما را نجات داد به آنها هر چه را که برای زندگی با آنهاست. مزززت یی زغغ ححاث ث حال ححاضض ارائه یییهیهی. من عیقیقا از ش از صصیعی ققب برای ششا ططب آزشزش زشارم.

پاپ فرانسیس خواستار ایجاد کریدورهای بشردوستانه به جهت کمک به خروج پناهجویان شد و گفت کسانی که جنگ به راه میاندازند نباید با توهم فکر کنند که خدا در کنار آنهاست.

واتیکان خواستار توقف فوری این حمله شده و اعلام کرده، آماده است تا «گسفتگو بین روزین رین روزین و اوده،

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

تماس با ما