Erica Ferrell

نینجا موسیقی غرور آفرین. حل کننده مشکل متخصص حرفه ای سفر. دردسر ساز. ارتباط گر مشتاق

[ad_1] پرچم آمریکا در حالی که از کنار ساختمان شهر/منطقه دنور می گذرد، از روی یک رکاب باز می شود، که در روز دوشنبه به رنگ زرد و آبی در حمایت از اوکراین روشن شده است. ساختمان کنگره ایالت کلرادو نیز در حمایت از اوکراین به رنگ آبی و زرد روشن خواهد شد. دیوید زالوبوفسکی/AP مخفی کردن عنوان تغییر عنوان دیوید زالوبوفسکی/AP پرچم آمریکا در حالی که از کنار ساختمان شهر/منطقه دنور می گذرد، از روی یک رکاب باز می

تماس با ما