طالات نوشت: پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان امداد در خصوص تعیین قیمت خودرو، وزیر صامت خواستار این شد که تعیین قیمت محصولات بنگاه های خودروسازی به این وزارتخانه سپرده شود. پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت در خصوص تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت درخواست کرد که تعیین قیمت محصولات شرکت های خودروسازی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. ضمناً در عین حال شورای رقابت بر اساس قیمت گذاری خودرو نشسته و قیمت محصولات خودروسازان را تعیین

تماس با ما