نمی توان انکار کرد که این کفش های پهن و تخت زشت هستند و پاهای شما را پهن و بزرگ نشان می دهند. اما با تمام این اوصاف، داستان این کفش حکایتی از موفقیت های اقتصادی شگفت انگیز است. به گزارش فرادید، زشتی صندل های پهن و تخت بیرکن استاک را نمی توان انکار کرد. به نظر می رسد آنها پاهای پهن و چاقی دارند. Birkenstock که کفش‌هایش هرگز به نماد مد تبدیل نشد، در سال 1774 توسط کفش‌ساز آلمانی

تماس با ما