روزگار تلخ فلفل‌های برگشت‌خورده

[ad_1]

ماجرای میوه و صیفی برگشتی از هر کشوری تا جایی رفت که طرح توطئه آن چیده شده بود در آذر خبر برگشت خوردن فلفلهای خطری به علت استفاده از سمهای مضر و غیرقانونی سرخط خبرها شد؛ اما موضوع آنجا حاشیه شد که فیلم همان فلفلها در بین تولید شد. چند روز بعد از کیویها و پرتقالهای ایران هم برگشت و این ظن ایجاد شد که آیا فلفلهای دلمه و میوه ها در میوهفروشیهای سطح شهر هم پخش می شود؟ سمی در بازار مشهود است و همین امر باعث می شود که فعالان بازار میوه نگران بازار شب عید باشند.

علاوه براین مشاهدات میدانی خبرنگار «شرق» هم حاکی از این است که باعث کاهش اعتماد مردم به فضای مجازی شده است.

در میدان مرکزی چه خبر است؟

میدان میوه و ترهبار مرکزی، محوطه های مستطیلی که میدانی سبز میان آن قرار گرفته و دورتادور با غرقه هایی که کامیون های میوه جلویشان پارک کرده اند، پر شده است. سر قیمت چانه میزنند هوا صاف و آفتاب وسط آسمان است؛ اما گرمی ندارد مرد میانسالی کاپشن را روی دوشش انداخته و دستهایش را با شعله هایی که از حلبی روغن بیرون میزند، گرم کننده جرعه های چای مینوشد و میگوید:.. «فلفل دلمه کیلو شش. هزار تومان».

او با شنیدن اینکه «فلفلها سمی نیست؟» انگار که ناراحت شده باشد، میگوید: «سمیه برو از جای دیگر بخر» آرامتر که می شود، تخفیف هم می دهد: «اگر خرید کیلویی پنجهزارو 500 تومان هم میتونم بهت بفروشم» سعید درباره. فلفل دلمه‌های سمی برگشته می‌گوید: «فلفل سمی که در بازار نمی‌آید همانجا در مرز اما می‌شود که می‌گویند در سطح شهر توزیع کرده، دروغ است..» لیوان چای را روی سبد میوه کنارش می‌گذارد: «از اینجا بار به صدتا شهرستان میرود. نمی توانم که آنها را به همه جای کشور بفرستند، کسی هم نفهمد »سعید در مقابل این سؤال که« خودت هم از این فلفلها میخوری »با صراحت پاسخ می دهد:.؟«بله که میخورم »و نفر بغلی میخندد.

میداندار دیگری هم میگوید هیچ فلفل سمیایی در «بارهای میدان نیست» او جوانی است قدبلند و چهارشانه باوری سبز و انگار نه انگار که پلی باد سردی میوزد: «هیچ بقالی نمیگوید ماست من ترش است؛ ولی من میگویم این فلفلها سمی نیست از.. همین کیوی هم همینجا خودم میخورم که خیالت راحت باشد.آن هم شایعه بود ».در میوه میوه و ترهبار مرکزی هیچ غرفه داری زیر بار میوه های سمی نرفت که نرفت و حقیقت سنجی واقعیت هم دستکم در شرایط فعلی و بدون کمک به آزمایشگاه های تخصصی امکان پذیر نیست.

بهمن که دیگری در میدان ترهبار است، در پاسخ به این پرسش که پس میوه های سمی چه سرنوشتی پیدا می کنند، میگوید: «اکثرا امحا شدند یا از مقصد دیگر برنگشتند» بهمن میگوید کشاورزی که «در حدی است که کار می کند، چارهای ندارد. که میوه با کیفیت بالا عرضه می کند؛ اما وقتی قیمت سم گران می شود و کشاورز نمی تواند سم و نمی تواند مصرف کند، می شود که ظاهر شادابی دارد؛ اما سم در آن باقی مانده است »این غرفه دار هرکیلو فلفل دلمه سبز را پنجهزارو 400 تومان قیمت. زده شده است.

در شهر چه خبر است؟

در مناطق مرکزی شهر مصرف فلفل دلمه درخورتوجهی است یکی از میوه فروشهای خیابان کارگر شمالی میگوید حتی مشتریان ثابت هم در خرید فلفل دلمه احتیاط میکردند محمدعلی چینکه پلاستیکهای میوه را روی ترازو میگذارد و برمیدارد ادامه میدهد:. که فلفل‌ها از فلفل‌های سمی نیست؛ اما مشتری‌های ثابت هم حرفم را باور نمی‌کنند و حق.

محمدعلی فلفل دلمه را کیلویی 10 هزار تومان می‌فروشد، می‌گوید: «. قیمت فلفل مدتی تا 17 هزار تومان هم رسید که با همین خبر کاهش می‌یابد؛ اما خود میداندارها نمی‌گذارند قیمت از این پایینتر بیاید» محمدعلی معتقد است فلفلهایی. که عرضه می کند «سمی نیست این موضوع درباره کیوی و سیبزمینی هم بود؛ اما مردم هنوز میخرند». اما فکر نمیکنم فلفلهای عرضه شده در شهر همگی مسموم باشند». است؛.. اما غرفهداران آدرس بازارهای دیگری را بهعنوان نقاط میوه کمکی معرفی می کنند که بیشتر به مناطق جنوبی و حاشیه شهر میرسد میدان میوه و ترهبار قزلقلعه یکی از این آدرسهاست خبری از شلوغی و همه همیشگی در این بازار نیست.

یکی از فروشندگان این بازار میگوید عرضه کننده میوه به میادین معمولا تغییری نمیکند و بههمیندلیل «بعید است فلفلها و پرتقالها مسموم باشد» به گفته او. «انکارنشدنی» میداند و میگوید: «مسلما وقتی هزینه کشاورزی بالا برود و نمیتوان میوه را با قیمت درست فروخت، کیفیت پایین میآید یا قیمت پایین یا کیفیت شرایط به گونه ای است که باید یکی را انتخاب کرد.» این فروشنده هم افزایش میدهد. مردم به خرید فلفل دلمه های خود را می کند و میگوید هم از فلفل دلمه ها استفاده می کند.

مردم چه می‌گویند؟

زنی مسن است با دو پلاستیک سیب و کاهو او درباره میوه های برگشت خورده میگوید: «. دیگر نمیخرم مادر الان هم اگر سیب یا هر میوه دیگری بخرم حتما پوستش را می کنم؛ چون می گویند پوستش ضر دارد» این زن مسن «کاهو را جایگزین فلفل. دلمه در سالاد »کرده است مشتری دیگر به محض اینکه حرف زن مسن تمام می شود، میگوید:…« نه سیبزمینی میتوانم بخریم نه فلفل نه میوه نمیدانیم چه بخوریم سیبزمینی را که نمیتوانم بخرم؛ اما فلفل را من هم دیگر فلفل نمیخرم. .. »دقیقا صحبتی که میوه فروش ها هم ممکن است می توانند مردند و زنی هم معتقدند فلفل های برگشتی در بازارهای داخلی عرضه شده و« به همین دلیل جرئت نمی کنم بخرم مخصوصا که هنوز هست و نمی توانم هر چیزی را بخرم؛. بههرحال باید میوه خورد ».گفتگوی ما با 10 خریدار در میوه فروشی های مرکز شهر می دهد هر 10 نفر خرید فلفل دلمه را نشان می دهد و« تنها میوه میخرند. آنهم مجبوریم ».

شاهپور علییمقدم، رئیس سازمان حفاظت از نباتات کشور، بهتازگی در مصاحبه‌ای درباره این اتفاق گفته است: نام‌های روسیه فرستاده شد که چهار سم آفت و علفکشی که در کشور ما بین باغداران و کشاورزان استفاده می‌کنند، در آنجا ثبت نشده است و این دلیل برگرداندن فلفل‌های احتمالی است. بوده و هیچگونه باقیمانده سمی وجود ندارد.به این سموم او در اتحادیه اروپا هم استفاده می شود، برای اینکه ماده ای را که می گویند خوب است و «به کشاورزان کشاورز سه بار برای کنترل بیماری سمپاشی کند، یک بار سمپاشی می کند. »رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفته است: چهار بار و بینار با مقامات روسی برگزار می شود و مسائل را توضیح می دهد و هیئتی هم برای این کشور رفت و قرار است یک هیئت روسیه هم به ایران بیاید تا از گلخانه ها نمونه برداری کند که با اطمینان کامل باشد. .فلم متوجه شد ماجرای فلش مسموم و برگشت خوردن آنها از مرزها و انتشار در بازارهای داخلی، چند روزی سرخط سایت های خبری مشاهدات میدانی نشان می دهد می نشاند ملموسی در برخورد با این صیفی اتفاق افتاده است؛ فل‌های بازار «مسموم است».

[ad_2]

John Warren

طرفدار پرشور وب. خالق تایید شده مبشر اینترنتی آزاد. برگزارکننده برنده جایزه گیمر. زامبی مادام العمر.

تماس با ما