سفر نمایشی مقامات ایرانی به چین

[ad_1]

مقامات ردهبالای ورزش ایران چند روز گذشته را در پکن، محل بازی های المپیک زمستانی 2022، طبق روال همیشگی، در هر دوره از بازی های المپیک تابستانی و زمستانی، مقامات اول ورزش میهمان ویژه مراسم افتتاحیه این دو رویداد بزرگ هستند. سجایی، زیزی وزشزش و ججانان و ضاصاحیحیایی می الپیک پیک جزز عححششان و حاضضان در ایی مراسس بودند.

سفر دو مسئول بالادستی ایران در این دوره از بازی های المپیک، اما قدری خبرساز شد اما رسانه های را پیشاپیش چراکه گفته اند به این دلیل بودند که با این هدف راه پیمایی می کردند که جملات دیپلماسی ورزشی ایران از تعلیق فدراسیون جودو را مرتفع کنند. صالحیامیری قبل از سفر به بازیهای المپیک زمستانی گفته بود می‌خواهد به همراه سجادی، دیداری خصوصی با توماس باخ، رئیس کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) تا با رایزنی‌های لازم سایه تعلیق را از فدراسیون جودو بردارد یا اینکه تخفیفی در این حکم سنگین داشته باشد. قائل می شوند.

حاشیه هایی که اگر بهدرستی مدیریت نشود، ممکن است مثل جودو، عواقب جبران ناپذیری نصیبش حالا، اما در شرایطی که سه روزه است، می شود. از مراسم افتتاحیه بازی های المپیک زمستانی 2022 پکن توکیو میگذرد، خبر رسیده است که ورزش ایران واقعا شخص باخ را که اصلی ترین سمت را در بالاترین نهاد اجرائی ورزش دنیا دارد، ملاقات می کند.

این دیدار برای امروز (دوشنبه، ساعت 9:30 به وقت محلی) پیشبینی شده بود، اما آنجا که بلیتهای بازگشت از هیئت اعزامی ایران به تهران، یکشنبهشب گرفته شد، این دیدار لغو شد.

صالحیامیری دراینباره به مهر میگوید: «در کشور چین آمار مبتلایان به حوادث و گونه های جدید آن افزایش یافته و به همین دلیل قوانین سختگیران در تردد و رفت وآمد به کشور در نظر گرفته شده است؛ به طوری که پروازها از پکن و به پکن محدود شده است. همین دلیل تغییر زمان بلیت برگشت و جابه‌جایی زمان بازگشت به کشور خیلی راحت نیسل» انجات نیسل» انجات نیسل»

اینجاست که واقعا ورزش ایران با علم به این گونه ویروس های جدید، پیک را در سراسر جهان به وجود آورده است و از برنامه های پروازی به چین هم مطمئن بودند، چرا برنامه سفر خود را درست و دقیق به IOC نمی دهد که این دیدار در زمان زودتری و پیش از بازگشت به تهران انجام می شود.اما نکته مهمتر از کنسلشدن دیدار هیئت ایرانی با رئیس کمیته ملی المپیک، انجمن گفتوگوی آنها بود که به نظر می رسید با وجود انجام این ملاقات، خروجی و نتیجه مثبت داشته باشد.

بدون دیدار با مقامات ورزشی بالارتبه دنیا دارای بسیاری از ورزشکاران است، اما این خیلی دور از انتظار است که در رابطه با سه فدراسیون ایرانی، کاری از دست توماس باخ بربیاید؛ چراکه نگرانی هایی که فدراسیون های جودو، ژیمناستیک و دوچرخه سواری با آن وجود دارند. کمیته بین المللی المپیک تشکیل می دهد که به طور مستقیم با کمیته ملی المپیک برگزار می شود. کشورهای عضو این نهاد و به‌طور غیرمستقیم با وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها.های ورزش هر کشاور ارتباط درشور ارتباط در

نکته مهمتر اینکه IOC منشوری دارد که همه فدراسیون های هم به آن پایبند جهانی می شوند برای نمونه یکی از مشهودترین و مهمترین قوانین منشور المپیک ممنوعیت اجرای دولت و سیاست در ورزش است؛ موضوعی که درحالحاضر ورزش ایران به آن تبدیل شده است و هر سه فدراسیون مشابه، به طریقی با آن دست به گریبان هستند.با این شرایط پس نمی توانم این توقع را داشته باشم که مثل باخ که خودش باید مروج منشور المپیک باشد و آن را اجرا کند، پا پیش بگذارد و مثلاً تخفیفی در حکم فدراسیون جودو قائل شود.

حکم تعلیق چهارساله جودو به دلیل عدم رویارویی ورزشکاران ایرانی با نمایندگان اسرائیل است که از فدراسیون جهانی جودو بهعنوان متولی اصلی این رشته است، رنگ و بویی کاملا سیاسی دارد؛ بنابراین باید به صراحت گفت توماس باخ و همکارانش در این پرونده هیچ کاره هستند و اگر قرار بر آن باشند. این است که رای دهند، همسو با فدراسیون جهانی جودو حرکت خواهد کرد؛ چرا که پیشتر هم در نامه‌های تهدیدآمیز به کمیته ملی المپیک، نسبت به موضوع عدم مبارزه با اسرائیلی‌ها هشدار داده بودند.

در این شرایط اگر بر قضاوت و داوری در چنین پرونده هایی باشد، این دادگاه بین المللی حکمیت ورزش (CAS) باید در این تصمیم گیری خاص تصمیم گیری کند. داد که در نهایت به محرومیت چهار ساله این فدراسیون تبدیل شد.

دادگاه بین‌المللیت ورزش در نام‌های فدراسیون جودو اعلام کرده است که حکم اعتراض به این پرونده را تا 25 فوریه صادر می‌کند، یعنی حدود 20 روز دیگر اعلام می‌کند و طبیعی است که تا الان پیش‌نویس این حکم هم آماده شده است. وقتی پروندهای به این مرحله رسیده است، موضوعی از حیطه دیپلماتیک یا مراودات اداری خارج شده و فقط CAS تصمیمگیرنده است و هیچ نهاد بین المللی، حتی نهادی مانند IOC در این تصمیم گیری نمی تواند کند.

در حالی که باخ در مراسم افتتاحیه المپیک زمستانی که جمعه برگزار شد، موضع محکمتری نسبت به ارتباط با استفاده از ورزش از ورزش داشت و گفت: «در دنیای امروزی ما که تفرقه، درگیری و بیاعتمادی به اوج رسیده است، به دنیا نشان داد داد. که در کنار یک مسابقه سخت، زندگی مسالمتآمیز و محترمان داشت. ارتباط با موضوع جودو، طرف ایران نیست و حرفش همان است که قبلا گفته شده است.

در مورد فدراسیون های ژیمن و دوچرخه سواری نیز تصمیمات باز بین ایران و فدراسیون های بین المللی آنهاست. نگاه وزارت ایران، اما به این سمت است که اساسنامه فدراسیون ها باید مطابق با نگرش این مجموعه دولتی باشد. رای اعضای مجمع گذاشته شد و گزینه وزارتخانه جایش را گرفت.

پس نیجهیجه ایی یشیشد که برای یهیچکام از زغغغه های واط با شششه های ججدو، ژیژیناسس یک چچچچهسهسایی، در ییار با توماس باخ، ناهحهحی جاجد ندارد.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما