قیمت سکه پارسیان امروز دوشنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۰

[ad_1]

فرارو- قیمت انواع سکه پارسیان امروز دوشنبه 18 بهمن 140 نسبت به آخرین نرخ روز یکشنبه یا افزایشی نداشت و یک گرم پارسیان مشابه دیروز یک میلیون و 390 هزار تومان شد.

قیمت هر گرم طلای 18 عیار تا ساعت 15 امروز دوشنبه 18 بهمن 1400 به یک میلیون و 180 هزار تومان رسید، همچنین قیمت هر قطعه سکه طرح جدید (سکه امامی) در نیمه اول امروز به ارزش 11 میلیون تومان و 850 هزار تومان رسید که این رقم در مقایسه با آخرین نرخ روز گذشته 50 هزار تومان افزایش یافته است.

قیمت انواع سکه گرمی با 30 هزار تومان افزایش نسبت به دیروز دو میلیون و 300 هزار تومان به فروش رسید. تومان به فروش رسید.

قیمت انواع سکه پارسیان

انواع سکه پارسیان قیمت شنبه قیمت یکشنبه قیمت امروز
0.050 78 هزار تومان 74 هزار تومان 74 هزار تومان
0.100 151 هزار تومان 151 هزار تومان 151 هزار تومان
0.150 224 هزار تومان 212 هزار تومان 212 هزار تومان
0.200 297 هزار تومان 281 هزار تومان 281 هزار تومان
0.250 370 هزار تومان 350 هزار تومان 350 هزار تومان
0.300 446 هزار تومان 422 هزار تومان 422 هزار تومان
0.350 519 هزار تومان 491 هزار تومان 491 هزار تومان
0.400 592 هزار تومان 560 هزار تومان 560 هزار تومان
0.450 665 هزار تومان 629 هزار تومان 629 هزار تومان
0.500 738 هزار تومان 698 هزار تومان 698 هزار تومان
0.600 884 هزار تومان 836 هزار تومان 836 هزار تومان
0.700 یک میلیون و 30 هزار تومان 974 هزار تومان 974 هزار تومان
0.800 یک میلیون و 178 هزار تومان یک میلیون و 114 هزار تومان یک میلیون و 114 هزار تومان
0.900 یک میلیون و 324 هزار تومان یک میلیون و 252 هزار تومان یک میلیون و 252 هزار تومان
1000 یک میلیون و 470 هزار تومان یک میلیون و 390 هزار تومان یک میلیون و 390 هزار تومان
1.100 یک میلیون و 616 هزار تومان یک میلیون و 528 هزار تومان یک میلیون و 528 هزار تومان
1.200 یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان یک میلیون و 767 هزار تومان
1.300 یک میلیون و 913 هزار تومان یک میلیون و 809 هزار تومان یک میلیون و 809 هزار تومان
1.400 دو میلیون و 59 هزار تومان یک میلیون و 947 هزار تومان یک میلیون و 947 هزار تومان
1.500 دو میلیون و 205 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان دو میلیون و 85 هزار تومان
1.600 دو میلیون و 351 هزار تومان دو میلیون و 223 هزار تومان دو میلیون و 223 هزار تومان
1.700 دو میلیون و 497 هزار تومان دو میلیون و 361 هزار تومان دو میلیون و 361 هزار تومان
1.800 دو میلیون و 643 هزار تومان دو میلیون و 499 هزار تومان دو میلیون و 499 هزار تومان
1.900 دو میلیون و 789 هزار تومان دو میلیون و 637 هزار تومان دو میلیون و 637 هزار تومان
2000 دو میلیون و 935 هزار تومان دو میلیون و 775 هزار تومان دو میلیون و 775 هزار تومان

[ad_2]

Makayla Massey

کاشف برنده جایزه کل معتاد زامبی. متعصب فرهنگ پاپ بی عذرخواهی. تواهولیک.

تماس با ما