ویارئال 1-1 یوونتوس: صعود در تورین اتفاق می‌افتد :: ورزش سه

[ad_1]

کد خبر : 1812087 |
04 اسفند 1400 ساعت 01:31 |
4,419 بازدید |

0
دیدگاه

دیدار رفت تیم های ویارئال و یوونتوس در مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان با نتیجه 1-1 به حله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان با نتیجه 1-1 به جایان

به گزارش “ورزش سه”، در این دیدار یوونتوسی ها خیلی زود توسط دوشان ولاهوویچ به گل رسیدند اما در نیمه دوم دنیل پارخو گل تساوی را برای ویارئال به ثمر رساند تا تکیلف صعود در دیدار برگشت مشخص شود.

یوونتوس بازی را هجومی آغاز کرد و در همان دقیقه اول به گل رسید.روی پاس بلند دانیلو به پشت مدافعان ویارئال بود که ولاهوویچ صاحب موقعیت شد و با ضربه ای دقیق، توپ را به گوش دروازه میزبان فرستاد.

رر اداهه بزیب دفاعاییکه کهر شقیقه 13، چیزی نمانه بود که ییائئال هه گگ سسایی بسسس اماضیهههجی هه یی دروازه ییه بروازه ییه برخردک ککد.
سهقیقه بعد، ی اسسال چچککئزهئزه، ایی داججما بود یی تواسس گگ سسایی ییائئال را ههاضض سه پشتش پای او ا شزشزی دیافف ککد.
بازی دو تیم ادامه پیدا کرد تا اینکه در دقیقه 26، روی حرکت خوب ولاهوویچ، این لوکاتلی بود که می توانست برتری یووه را دو برابر کند اما از بالای دروازه ویار به بیرون رفت.
بازی اولین نبایق شش و قق یه اول قققی چچدایی ری دروازه ها ایج یی ششش و آن ییک هه سسد ییه هه پاپایان سیسیسی.
نیمه دوم را یووه بهتر آغاز کرد و در دقیقه 47، روی یک ضد حمله؛ ارسال کوادرادو یک موقعیت خوب برای موراتا ایجاد کرد اما ضربه والی او از کنار دروازه به بیرون رفت.
در اداهه بزیب دفاع نقیی چچدایی یی دروازه ها ایجاد ششش تا ای کهر قیقهقیقه 66، پارخ گگ سسایی یا ی ییائئال هه ثثر سسند.
ری پاس یییییی اییی ککاپپ هه پشپش مدافان بود که پارخ با شزشز و با یک حکضه هه چچدان حکحکحک کار ا ام حککد بود.

بعد از این گل هم تلاش دو تیم برای گلزنی ادامه پیدا کرد اما باز هم هردو تیم در موقعیت سازی توفیق دوباره نداشتند. رفت که خرونیمو رویی حضور داشت.
ر قق هه تپ یگیگی از ز ط دروازه ها عبور کککد و یی با ساسایی 1-1 در انظار ییار بگشگش خواهد بود.

[ad_2]

Kendrick Patel

پیشگام مادام العمر الکل. پزشک بیکن. گورو معمولی تلویزیون نرد قهوه. عاشق توییتر. کاوشگر آماتور

تماس با ما