(ویدیو) خلاصه بازی فولاد ۱ – ۰ پرسپولیس؛ قهرمانی خوزستانی‌ها

[ad_1]

تیم های فولاد خوزستان و پرسپولیس از ساعت 17:15 امروز (دوشنبه) در دیدار سوپرجام فوتبال ایران، در ورزشگاه شهید سپهبد سلیمانی سیرجان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر فولاد به پایان رسید. گل این مسابقه را به ثمر رساند.

پرسپولیس پیش از این در ورزشگاه شهید سلیمانی سیرجان بود گلگهر را با نتیجه 5 بر صفر شکست داد، اما این بار مغلوب فولاد شد تا چهارمین قهرمانی متوالی خود را در سوپرجام به دست بیاورد. شاگدان گگحححیی پپی و فلاد پس از شکسشکس اسسققال در فیفیال ججه حذفی سال گذشگذشه، پپسپسپیسیس یسااهطقیاش ججد.

فولاد: احسان مرادیان، ساسان انصاری، موسی کولیبالی، سینا شاهعباسی، محمدرضا عباسی (62 – محمدرضا خلعتبری)، محمد آبشک (83 – آرش رضاوند)، مجتبی نجاریان (90 + 2 – امین حزباوی)، لوسیانو پریرا، وحید حیدریه، حمید بوحمدان. و علیرضا کوشکی (۸۳ – احمد عبدالله‌زاده).

پرسپولیس: حامد لک، سیدجلال حسینی (70 – وحدت هنانوف)، فرشاد فرجی (85 – علیرضا ابراهیمی)، مهدی شیری، سعید آقایی، کمال کامیابینیا، رضا اسدی (70 – منوچهروف صفر)، علی شجاعی (70 – امید عالیشاه)، وحید. امیری، حامد پاکدل (۷۰ – علی نعمتی) و مهدی عبدی.

داور: محمدرضا اکبریان

نیمه اول

دقیقه ۱۸:. اولین حمله جدید فولاد، ارسال ساسان انصاری از نقطه کرنر بود سانتر انصاری ابتدا با ضربه محمدرضا عباسی تغییر مسیر داد و ضربه سر موسی کولیبالی، توپ را در میان غفلت مشکی پوشان پرسپولیس به تور دروازه شاگردان یحیی گلمحمدی چسباند.

دقیقه ۲۷:. برخورد مجتبی نجاریان و علی شجاعی در زمین فولاد باعث شد هر دوی آنها روی زمین بیفتند و پزشکان دو تیم به وضعیت آنها رسیدگی کنند در ادامه داور به شجاعی کارت زرد داد و هر دو بازیکن، بدون هیچ مشکلی به بازی ادامه دادند.

دقیقه ۳۰: وحید امیری پشت محوطه جریمه فولاد صاحب توپ شد و پس از حرکت به سمت دروازه این تیم، توپ را به سمت دروازه شاگردان جواد نکونام شلیک کرد که توپ با اختلاف از کنار دروازه فولاد به بیرون رفت.

دقیقه ۳۵: ساسان آضا اسس مر کک تا شش و ر اداها، اسس اققام هه هه اد اصاده اککییان هه هه دزیکزیک کارت شک زز ششان اد.

دقیقه ۳۹: اسسال اسسی هه حححطه ججییه، با ضضهه سس کاییایییا وارد دشکه ککک داور اول بازی، پپچچ خود را هه ششاهه افسایی بلند ککد.

دقیقه ۴۱: محمد آبشک به دلیل خطا روی وحید امیری با کارت زرد داور جریمه شد.

دقیقه ۴۳:. پس از این که پرسپولیس از کرنر بهره ببرد، مجتبی نجاریان صاحب توپ شد و به سمت دروازه پرسپولیس حرکت کرد که با خطای مهدی شیری اکبریان در ادامه به شیری کارت زرد نشان داد.

نیمه دوم

دقیقه 54: سیسی ججال حسیحسیی از یااهه ززیی تپپ بلنیی برای یهه عبیی اسسال ککدکه ضضهه هططناک عبیی با فاصص هکی از ککاد بوازه ففلاد عبور ککد.

دقیقه ۵۵: با اسسال شیشی، ففصص گگززی یگیگی در حححطه ججییه ففلاد صیصیصی عبیی شش کهکهکهزهه سس ههجج پپسپسپیسیس با ختلاف از ککار روازه ففلایهیها خاجج شش.

دقیقه ۵۸: ساسان اصصایی پشپش ححطهطهطهطهیه پپسپسیسیس صاحح تپپ شش کهکهضهه پپققرت سست دروازه پیپیا کککد و اهی اوت شش.

دقیقه ۶۳: مهدی شیری پس از خطای نه‌چندان روی محمد آبشک، کارت زرد دوم می‌خواهد را دریازج زید و ازز زید و ازز.

دقیقه ۶۶: حمید بوحمدان پس از خطا روی شجاعی، با کارت زرد اکبریان شد.

دقیقه ۶۸: سیسیا شاههباسی در ززی یکیححطهطهطهییهههپسپسپیسیس صاحح تپپ شش و پس از عبور از چچد مدافف ازه زهشکیپشکیپششف کهضه گگ از بالای درو یییوسپیسیس هه یییون ففف.هه یییون فف.

دقیقه ۷۰: حمید مطهری به دلیل اعتراض شدید به داور بازی، از کنار زمین اخراج شد.

دقیقه ۷۱: ایی باض نوبت اعتراض یییککشی شیان ففت اککی آن بود.

دقیقه ۷۵: حیحی ایایی در سس چپ درپ پا گگف د پس از ایی کهو مدافف ححیف یفا، پشپش سسگذ گذرازه ففلاد ششیک ککد که تپ پر سسسان احسان مراییان ایای مگفف.

دقیقه ۷۷: جواد نکونام به شدت به اکبریان اعتراض کرد و با کارت زرد داور مسابقه روبرو شد.

دقیقه ۷۹: سانتر سعید آقایی از روی نقطه کرنر روی سر عبدی نشست که ضربه وی با اختلاف از کنار درواز

دقیقه ۸۲: بوحمدان دومین کارت زرد را پس از خطا روی کامیابی نیا دریافت کرد و از زمین اخراج شد.

دقیقه ۸۴: حمیدرضا رجبی، دیگر مربی تیم فولاد بود که از داور مسابقه کارت زرد گرفت.

دقیقه ۸۵:. بهترین فرصت گلزنی برای پرسپولیس در این دقیقه به دست آمد مهدی عبدی با مرادیان تک شد و تلاش کرد توپ را به علیرضا ابراهیمی که توپ در دستان سنگربان فولاد جای گرفت.

دقیقه 88: مرادیان به دلیل اتلاف وقت، با کارت زرد داور مسابقه مواجه شد.

دقیقه ۲+۹۰: مجتبی نجاریان به دلیل تعلل در ترک زمین در تعویض، از اکبریان کارت زرد گرفت.

[ad_2]

Nylah Rasmussen

قادر به تایپ با دستکش بوکس نیست. گیک الکل. دانشجوی بی عذرخواهی ایجاد کننده. کاوشگر بسیار جذاب تلویزیون نینجا. علاقه مند به وب معمولی معتاد آبجو

Digital currencyبهترین اکستنشن مژه اصفهانخبربهترین مشاور کنکوربهترین سالن زیبایی تبریزGuide to buying household appliancesdigital currency channeldigital currency tutorialدانشگاهبهترین سالن زیبایی اصفهان
تماس با ما