ایرانیان؛ ادامه صدرنشین خرید مسکن در ترکیه

[ad_1]

ایرانیان در اولین ماه سال جدید میلادی، بیش از یک میلیون دلار خرید مسکن در ترکیه داشتند. چه نکاتی باید توجه کنند؟

هه گزاشش ججارتیهیززید در ماه ژانیهیه سال 2022، شهشهوندان اییایی یه سکسک نر تکیه کیها سک ییان اباع خاجیجی هه خود اخصصاص صدند.

آنگونه که خبرگزاری آناتولی گزارش داد، ایرنیان در دو سال گذشته نیز در این زمینه صدرنشین بودند.

این در حالی است که ترکیه در ماه های گذشته، با مشکلاتی، چون تورم و کاهش ارزش لیر بوده است. از خرید ملک در ترکیه منصرف کند.

مسعود ساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز چند پیش این موضوع را تایید کرد که روند خروج سرمایه از کشور را خطرناک دانست و گفت:. این موضوع نیاز به آسیب شناسی دارد.

بری کاشششاسان، گگایی یشش ازز سکسک ر اییان، کاهش امییی سسمایهگذایی، حححیی و سیسی ازز ساک نجهه عوامل ایی ششایط یییانند.

خرید ملک در ترکیه صرفه اقتصادی دارد؟

اما آیا سرمایه گذاری در بازار مسکن ترکیه صرفه اقتصادی دارد برزو حق شناس، کارشناس بازارهای مالی تاکید می کند:؟. نخست افزایش و شاخص دوم کاهش یافته است.

او در گفتگو با تجارت در مورد خرید مسکن در ترکیه میگوید: افزایش خطرات اقتصاد ترکیه به ویژه جنگ روسیه و روسیه نیز می تواند از طریق کاهش تعداد گردشگران، این خطرها را افزایش دهد.

او میگوید:… صنعت صنعت نخست ترکیه مورد توجه قرار می گیرد و می تواند از تعداد زیادی از روسیه و کشور در رتبه های نخست تعداد گردشگران در ترکیه قرار گیرد، اگر جنگ طولانی شود، می تواند برای اقتصاد این کشور مشکلاتی را ایجاد کند.

اقدام با دید باز و مطالعه کافی

حق شناس در عین حال میافزاید:. خروج سرمایه از کشور، بدون شک به زیان اقتصاد ایران با وجود این، با توجه به شرایط داخلی نمی توان از افراد برای چنین اقدامی انتقاد کرد.

او تاکیکی یکیککد: با یججچد در اققصاد اییان، هه کسی بایی با ی باز و ططالهه کافی برای سسمایه گذایی یر تکیهکیه صصصیگیگی ککد.

اما افراد پیش از اقدام به خرید ملک در ترکیه نکاتی را در نظر بگیرید؟ برای افرادی که به فکر اخذ تابعیت و پاسپوت ترکیه هستند، مهم است.

مراقب کلاهبرداری‌ها باشید

در مورد خرید مسکن در ترکیه می‌گویند:. می‌شود که با این هدف وارد بازار ترکیه می‌شود، باید به ویژه در شهرهای بزرگ، مراقب کلاهبرداری شرکت‌ها و واسطه‌ها ارزش ملکی را داشته باشند که آنها می‌توانند حداقل 250 هزار دلار را انتخاب کنند. را کارشناس دولتی پس از بررسی می‌کند و ممکن است را بسیادولتی بسیاز کمتر از مبلغ پرداختی ارزیابی کرد.

شرکتهای ساخت و ساز فعال در این کشور، با مقررات اداری آشنا هستند و بر روی آنها فرآیند انتقال سند و مراحل بعدی را پیش میبرند، اما ممکن است قیمتهایی را بیان کنند که بسیار بالاتر از بازار باشد.

قیمتی که تابعیت ترکیه را قبول کرده است، تا سه سال پس از خرید نمی‌تواند ملک خود را بفروشد، اما در مواردی حتی در موعد فروش، هزینه‌هایی که پرداخت کرده‌اند، بیشتر از روز بازار بوده است.

بر اساس تجربه، در قوانین جدید ترکیه، امکان کلاه برداری کاهش یافته است؛ چرا که اکنون دولت قیمت ها را بررسی می کند، اما در گذشته شرکت های نیمه خصوصی این کار را انجام می دهند.

حتی پس از این مرحله نیز یک بار دیگر ارزیابی قیمت انجام می شود. را بیش از حد از ارزش واقعی آن‌ها قیمت‌گذاری کنند.

همچنین بر اساس قوانین جدید، افراد باید فقط 250 هزار دلار پرداخت بانکی داشته باشند. چه دلیلی پرداخت شده است، ارائه می دهد.

[ad_2]

Reece Bryant

ایجاد کننده. شیطون عاشق تلویزیون حل کننده مشکلات مادام العمر نویسنده. تحلیلگر. نینجا فرهنگ پاپ. عاشق اینترنت معتبر. کاوشگر کل کارآفرین لاعلاج

تماس با ما